Select Page

ALTIJD ANTWOORD OP DE VRAAG:“Wat iS de impact van uw organisatie op duurzaamheid?”

Uw duurzaamheidsrapport

Heeft u een goed en volledig antwoord op de vraag: “wat is de impact van uw organisatie op duurzaamheid?”

Start met het Bee-Sustainable Assessment en stel uw duurzaamheidsrapport samen.

Uw Sustainability SWOT analyse

Weten waar de sterke en zwakke punten van de organisatie op duurzaamheid liggen? En, welke risico’s en kansen er zijn?

Doe de Bee-Sustainable SWOT workshop en stel uw rapport samen. Waardevol voor uw duurzaamheidsstrategie, materialiteitsanalyse en als eerste stap naar CSRD.

In een dagdeel maken we samen met u een totaal inventarisatie van alle impacts op duurzaamheid die de organisatie heeft en vertalen dat naar een Sustainability SWOT analyse.

Onze producten en diensten

Stap 0: Sustainability Inspiratie

Iedere organisatie heeft impact op duurzaamheid. De negatieve impact kunnen we vaak wel benoemen maar van de positieve impact hebben we vaak een minder goed beeld. Daar helpen wij graag bij met onze Sustainability inspiratie. Goed inzicht in de totale impact inspireert organisaties namelijk en laat zien dat men niet vanaf nul start. Onze Sustainability inspiratie is zo opgebouwd dat deelnemers  leren wat duurzaamheid is aan de hand van de Sustainable Development Goals. Daarnaast verzamelen we heel veel informatie over de duurzaamheidsimpact van de organisatie die we vertalen naar inzicht in een mooi duurzaamheidsrapport.

Leren over duurzaamheid en direct een waardevol inzicht creëren voor de organisatie.​

Stap 1: Sustainability Assessment - Sustainability SWOT

Wanneer er al wat kennis aanwezig is over duurzaamheid kunnen we gezamenlijk een Sustainability SWOT analyse maken. Met de uitkomst hiervan heeft u altijd antwoord op de vraag: “wat is de impact van uw organisatie op duurzaamheid?”.  We maken inzichtelijk wat de sterke punten van de organisatie zijn op duurzaamheid, wat de zwakkere punten zijn op duurzaamheid en waar kansen en bedreigingen liggen. De Sustainability SWOT analyse geeft precies dat inzicht wat u verder helpt op weg naar een duurzamere organisatie. Waardevol voor uzelf. Waardevol voor uw stakeholders. En waardevol voor het aanscherpen van strategie, planvorming, rapportage en branding.

De Sustainability SWOT is het vetrekpunt voor rapporteren over duurzaamheid in de organisatie.

Stap 2: Strategie op duurzaamheid en vertaling naar CSRD thema's

Van inzicht naar strategie. De Sustainability SWOT is het uitgangspunt om een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen of verbeteren. Daarnaast gebruiken we de Sustainability SWOT uitkomsten voor de vertaling naar CSRD thema’s en materialiteit. Wat zijn voor uw organisatie belangrijke CSRD thema’s om over te rapporteren? Wat is materieel voor u? De uitkomst hiervan is inzicht in de materiële thema’s voor uw organisatie en welke rapportage u hiervoor kunt inrichten.

Ontwikkel een duurzaamheids-strategie en zet de eerste stappen naar CSRD verantwoording.

Stap 3: Duurzaamheidsinspiratie, -educatie en -programma's

Geïnspireerd door het inzicht en wat u al doet heeft u een duurzaamheidsstrategie opgesteld. Aan deze strategie wilt u natuurlijk acties koppelen om u te verbeteren en verdere duurzame ontwikkeling te realiseren. Hierbij helpen we graag om actie gericht en op een leuke wijze aan de slag te gaan met duurzaamheid.

Leren, inspireren en activeren.

Over ons

Bee-Sustainable is onderdeel van Bee-Improve. Wij zijn een veelzijdige organisatie gericht op veranderen, verbeteren en verduurzamen.

Bij Bee-Sustainable benaderen wij duurzaamheid vanuit een positieve mindset waarbij we altijd gaan voor beter en duurzamer. Onze focus is het laagdrempelig inzichtelijk maken van duurzaamheid bij bedrijven. Te laten zien dat de bijdragen vaak groter en breder is dan men denkt. En te helpen om te groeien in de bijdragen aan duurzaamheid als men dat wilt.

Bee-Improve
Bee-Sustainable
Bee-Educate

"Ik had behoeften om inzicht te krijgen in alle dingen die wij doen op duurzaamheid. Het Sustainability Assessment van Bee-Sustainable heeft me daar uitstekend bij geholpen. In een korte tijd haalde Bee-Sustainable alle initiatieven, keuzes en bijdragen naar boven. Het rapport vatte die bijdragen vervolgens overzichtelijk samen zodat ik dit kon delen met mijn medewerkers en stakeholders."

Geert van der Heijden, Eigenaar Vindkracht13

“Met de tool van Bee-Sustainable krijg je op een laagdrempelige manier toegang en inzicht tot je eigen bijdrage aan een duurzamere wereld. Onbewust bewuste ondernemerskeuzes blootleggen die een bijdrage leveren aan mens, maatschappij en milieu."

Marijn Verschure, C.A.S.T. handelsplatform voor schoenen, sport en mode

duurzaamheid…

Waarom nu?

Online en offline branding

Communiceren over uw bijdragen aan duurzaamheid versterkt uw merk. Zowel online als offline helpt de communicatie over uw duurzaamheidsbijdragen en strategie bij het opbouwen van merkwaarde. Dit maakt u aantrekkelijker als werkgever, als partner en als stakeholder.

Verslaglegging en certificering

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in uw verslaglegging en communicatie naar uw stakeholders. Nu tijd besteden aan duurzaamheid maakt certificeren makkelijker, maakt verslaglegging op duurzaamheid makkelijker en laat zien dat u een betrouwbare partner bent voor uw stakeholders

Commercieel en partnerschappen

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema bij aanbestedingen en marktuitvragen. Indien u mee wilt doen aan deze uitvraag zal er altijd om duurzaamheidsinput worden gevraagd. Daarmee biedt het uw onderneming direct commerciële kansen. Ook in uw keten van leveranciers en klanten zal uw duurzaamheidsrapport gezien worden als een bevestiging van uw betrouwbare duurzame onderneming.

will you

Bee in touch

BEZOEKAdreS

Kosterijland 10-18

3981 AJ Bunnik

 

 

tel

085 822 57 15

Volg ons
WhatsApp
Heb je een vraag? Stuur hier een bericht via Whatsapp!